Dernek Hakkında

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, Nisan 2020 yılında kurulmuştur.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin hedefi, Avrupa orman kuşağı kollarından biri olan Kuzey Ormanları’nı koruma çalışmalarının bir parçası olmak, gerek Türkiye gerekse Dünya açısından hayati öneme sahip bir orman koridorunun savunma ve onarım faaliyetlerine katkı koymaktır. Bu hedefler doğrultusunda;

  • Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, Kuzey Ormanları Ekosistemi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan, Karadeniz ve Marmara kıyısı boyunca uzanan ormanlar kuşağıdır) üzerine bilimsel araştırmalar yapar, veri toplar ve birleştirir.
  • Yapılacak, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalara, hukuksal ve ekolojik çalışmalara çerçeve sunar.
  • Kuzey Ormanları’nın varlığını tehdit eden meseleleri bir bütün olarak ele alır, çözüm yollarına dair önerilerde bulunur ve eğitimler düzenler.
  • Kuzey Ormanları ekosistemi içinde ve etki alanında yaşayan yerel halkın sosyal kültürel yapısı üzerine araştırmalar yapar.
  • Ekosisteme zarar vermeyen alternatif tarım, ormancılık ve eko-turizmin geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerde bulunur.
  • İklim krizi ve iklim orman ilişkisi üzerine araştırmalar yapar, öneriler geliştirir.
  • Kuzey Ormanları’nda yaşamış olan tarihi uygarlıkların tarihi ve kültürel mirası üzerine araştırma ve eğitimler düzenler.
  • Kuzey Ormanları ekosisteminin ayrılmaz parçaları olan kıyı, kumul, deniz, sucul alanlar ve boğaz gibi alt ekosistemler üzerine araştırma ve eğitimler yapar.
  • Kuzey Ormanları coğrafyasını, flora ve faunayı, yaban hayatını, içinde ve çevresinde yer alan  insan yerleşmelerini, ekosistemi tehdit ve tahrip eden insan faaliyetlerini izler, raporlar, öneriler geliştirir ve kamuoyuyla paylaşır.
  • Savunuculuk yapan yerel STK ve yurttaş inisiyatifleri için gerekli bilgi altyapısını oluşturur.

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği’nin faaliyet alanı, yaklaşık 7 yıldır savunuculuk yapılan Kuzey Ormanları (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce illerinin içinde ve Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinin kuzeyinde yer alan ormanlar) coğrafyasıdır.

Kuzey Ormanları üzerine düzenli araştırma ve eğitim faaliyeti yürütmek için kurduğumuz KOD geçtiğimiz Nisan ayında kurulmuş ve Eylül ayı içinde de, etkin ve planlı bir çalışma yürütmek ve genel olarak stratejik amaç, hedef-vizyonlarının belirli bir sistem içerisinde kurgulamak için ETKİNİZ programı desteğinde  10 günlük bir eğitim programı gerçekleştirmiştir.

KOD yine ETKİNİZ desteğiyle Kuzey Ormanları’nı tahrip eden etkenler üzerine odak grup toplantıları ve tahrip raporu çalışmasına başlamıştır.

KOD ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Daire Başkanlığı ortaklığında, KOKA (Kuzey Ormanları Koparılan Alanlar) isimli bir orman koruma ve rehabilitasyon projesi programı yürütmektedir.

Loading