Eğitim

Kuzey Ormanları ve Savunuculuk Eğitimi

Kuzey Ormanları coğrafyası içinde ve çevresinde yaşayan, dolayısıyla hem ormanın faydalarından hem de orman tahrip projelerinin olumsuz sonuçlarından doğrudan etkilenen kitlelerin Kuzey Ormanları’nın canlı bir ekosistem olarak  hareketlerini, iklimle ilişkisini, kıyılarını, su kaynaklarını, coğrafyasını, flora ve faunasını, içindeki kültür ve tarih mirasını, tehdit ve tahrip eden faaliyetleri ve nasıl savunulması gerektiğini öğrenmesi en önemli ihtiyaçlardan biridir.

Kuzey Ormanları coğrafyasında yer alan 500’ün üzerindeki köy ve kasabada yaşayan yurttaşlar başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi nüfusunu hedefleyecek Kuzey Ormanları’nda savunuculuk yapan/yapmak isteyen tüm aktivist, köylü, hukukçu, STK ve meslek örgütü üyeleri, akademisyen, gazeteci, yerel yönetici, üreticileri başta olmak üzere, Kuzey Ormanları’nı öğrenmek ve kavramak isteyen tüm yurttaşların faydalanması hedeflenmektedir.

İlk eğitim 2021 yılı haziran ayında tamamlanmış olup düzenli aralıklarla eğitim faaliyeti sürdürülecektir.

Loading