Haritalama

Kuzey Ormanları Tehdit-Tahripleri Raporu ve Haritası

Yoğun bir baskı altında olan ve her geçen gün ekosistemini oluşturan unsurların zarar gördüğü Kuzey Ormanlarını korumak, toplumsal bilinç oluşturmak ve rehabilite etmek ve Kuzey Ormanları içinde ve çevresinde yaşayan insanların ve tüm canlıların Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesinde sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumak, savunmak ve iyileştirmek amacıyla ile bu alanda faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Haritalama faaliyetinin ilk aşaması Kuzey Ormanlarına ve içinde yaşayanlara zarar veren tehdit ve tahriplerini anlatan rapora yayınlar kısmından erişebilirsiniz.

Haritalama faaliyetinin ikinci aşaması ise; Kuzey Ormanlarının savunulmasını etkili kılacak araçlardan biri olarak belirlenen bu tehdit-tahrip başlıklarının haritalanması ve Kuzey Ormanlarında yaşanan bu tahribin bütüncül bir bakış açısıyla durumunu gösterme hedefindendir. Kuzey Ormanları Tehdit-Tahrip Haritası yapım aşamasındadır.

Loading