İzleme

Kuzey Ormanları İzleme Faaliyeti

Kuzey Ormanları coğrafyasını etkileyen her türlü gelişme;

 • İHA, AA, DHA gibi Ulusal basın ajanslarının,
 • Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Hürriyet, Sözcü gibi ulusal basın kuruluşlarının,
 • Duvar, Diken, Bianet, Yeşil Gazete gibi ulusal internet yayın kuruluşlarının,
 • Lüleburgaz Görünüm Gazetesi, Gazete Trakya, Kocaeli Astakos Haber, Çerkezköy Bakış, Saray Gazetesi, Silivri Hür Haber, Edirne Hudut, Kocaeli Cumhuriyet, Çanakkale Olay, Kırklareli Pınarhisar Gazetesi gibi  yerel basın kuruluşlarının,
 • Türkiye Ormancılar Derneği, Greenpeace, WWF, TEMA, ÇEKÜL Vakfı, Ekoloji Birliği gibi ekoloji örgütlerinin,
 • Kuzey Ormanları Savunması, Saray Doğayı Koruma Derneği, DAYKO Vakfı, Silivri Çevre Derneği,  Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, İznik Yaşam Platformu, Adalar Savunması gibi Kuzey Ormanları coğrafyasında savunuculuk yapan STK’ların,
 • Lüleburgaz Kent konseyi, Kırklareli Kent Konseyi, Tekirdağ Kent Konseyi gibi kent konseylerinin
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı il müdürlüklerinin, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı 11 İl Orman Bölge Müdürlüğüyle, 11 İl Doğa Koruma Mili Parklar Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge-İl Kurullarının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı müdürlüklerinin, Kuzey Ormanları sınırları içerisinde kalan İlçe Belediye, Belde ve Muhtarlıklarının
 • Istrancaların Güzellikleri, Kızderbent Savunması, Trakya Kızanı, Trakya Savunması gibi Kuzey Ormanları Savunuculuğu yapan yurttaş sosyal medya hesapları; Özcan Yüksek, Murat Sevgi, Fatih Özcan, Kerem Ali Boyla, Göksal Çidem gibi yaban hayat gözlemciliği ve yurttaş gazeteciliği yapan kişi ve aktivistlerin
 • TMMOB ve TTB’ye bağlı ilgili meslek odalarının (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası); Tarım Orman İş gibi ilgili sendikaların; Politeknik, Toplumcu Meclis ilgili uzman meslek örgütlerinin
 • Prof Dr Ünal Akkemik, Prof Dr Doğanay Tolunay, Prof Dr Zeynel Aslan Gündoğdu, Prof Dr Doğan Kantarcı, Prof Dr Erdoğan Atmış gibi öğretim görevlilerinin

web siteleri, sosyal medya hesapları, çalışma raporları üzerinden izlenecek ve yine proje kapsamında hazırlanacak web sitesine girilerek arşivlenip raporlanmaktadır.

Bu rapor kapsamında;

 • Kuzey Ormanları ve etki alanında devam eden veya başlama ihtimali olan tahrip projeleri,
 • Kuzey Ormanları ekosistemini tehdit veya tahrip eden her türlü gelişme,
 • Kuzey Ormanları flora fauna varlığı ve yaban hayatı,
 • İnsan/hayvan/çevre hakları ihlalleri,
 • Kuzey Ormanları’nda gerçekleştirilen tüm eylem, etkinlik ve savunuculuk faaliyetleri
 • Kuzey Ormanları coğrafyası ve ekosistemi üzerine yapılan akademik çalışma ve araştırmalar

yer alacak ve istatistiksel analizlerle birlikte 3 aylık periyotlarla ülke ve dünya kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

 

2020 yılı Temmuz ayından itibaren Kuzey Ormanlarında İzleme çalışması yapılmaya başlanmıştır. Raporlarına yayınlar kısmından ulaşabilirsiniz.

Loading